מָרַר

מָרַר
מָרַר(b. h.) 1) to drip; 2) (cmp. אֶרֶס) to be bitter.V. מוֹר, מַר, מָרוֹר Pi. מֵרֵר to make bitter; to afflict. Pes.X, 5 מרור על שום שמֵרְרוּ המצריםוכ׳ we eat bitter herbs in memory of the Egyptians embittering the lives of our fathers in Egypt. Cant. R. to I, 13 (play on מֹר, ib.) אברהם מְמָרֵר עצמווכ׳ Abraham afflicted himself and plagued himself with sufferings; ib. to III, 6; a. e. Hif. הֵמַר same. Gen. R. s. 98 (play on וימררהו, Gen. 49:23) שה׳ לאחיו who made his brothers suffer; שהֵמֵירוּ לו אחיו whom his brothers made suffer; שה׳ לאדונתו who made his mistress suffer; שהֵמֵירָה לו אדונתו (v. Matt. K.) whom his mistress made suffer. Sabb.88b (play on צ̇ר̇ר המ̇ר̇, Cant. 1:13) אע״פ שמיצֹרֹ ומֵימַֹרֹ ליוכ׳ although my Beloved decrees anguish and suffering for me; a. e. Hithpa. הִתְמָרֵר, Nithpa. נִתְמָרֵר to become sticky and bitter from handling myrrh. Cant. R. to I, 13 כל … ידיו מִתְמָרְרוֹת (Matt. K. מִתְמוֹרְר׳, Hithpol.) whoever plucks it (myrrh), gets his hands sticky (and bitter). Num. R. s. 13 (play on מוֹרִי, Cant. 5:1) נִתְמָרְרוּ בגלותוכ׳ they became bitter (affected with sin) in captivity, and were sweetened (atoned for their sins) by martyrdom. Hithpalp. הִתְמַרְמֵר, Nithpalp. נִתְמַרְמֵר to get excited (in battle); to be enraged. Pesik. R. s. (ed. Fr., p. 140a>) מיד היה מִתְמַרְמֵרוכ׳ at once he became enraged and kicked it (the missile) Ib. נתמ׳ לצאת he was excited in rushing out.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”